972 217 450
CAT | ESP | ENG | FRA

El contingut d'aquesta pàgina web està adreçat exclusivament a professionals sanitaris.

Pròtesis removibles

Pròtesis removibles

Esquelètics / Removible metàl·lic

L’èxit d’aquests tractaments protètics és degut a l’equilibri del seu disseny i a la perfecta elaboració tècnica. El coneixement per part dels nostres tècnics de totes les possibilitats de disseny garanteix en tot moment l’aplicació dels següents elements:

 • Connectors majors rígids, essent el concepte modern de menor cobriment de teixit i dents.
 • Elaboració de plaques de guia per a la correcta inserció i estabilitat de la pròtesi gràcies a la incorporació de paral·lelòmetres de precisió.
 • Utilització de retenidors directes (ganxos) no traumàtics per a les dents pilars.
 • Aliatges de metalls biocompatibles.
 • Procés de fundició de metall, amb maquinària que protegeix l’aliatge d’òxids en el seu pas de sòlid a líquid sota l’efecte d’un gas protector.
 • Possibilitar al clínic la recaptura de vores fisiològiques en bases lliures (classe I, II, Kennedy).
 • Incorporació de dents artificials que permetin la bioestètica i funció a cada pacient.
Sovint és la opció més recorreguda.

Removible resina

La coordinació ideal entre l’equip clínic i de laboratori ens permetrà realitzar unes pròtesis completes que satisfacin als pacients en les seves necessitats funcionals i d’estètica natural individualitzada.

Per assolir aquest objectiu es requereix el següent de l’Odontòleg/Estomatòleg:

 • Impressions funcionals (captura de vores fisiològiques).
 • Registres per a transferència del maxil·lar, mitjançant un arc facial.
 • Registres de relació intermaxil·lar.

Dades necessàries:

 • Línia mitja
 • Línia de repòs
 • Línia de somriure
 • Posició de canins
 • Suport labial
 • Pla d’oclusió
 • Fotografia del pacient abans de la pèrdua de les dents

Per assolir aquest objectiu ens comprometem al següent:

 • Elaboració de cubetes individuals que facilitin l’obtenció d’una impressió funcional.
 • Elaboració de models mestre respectant vores fisiològiques gràcies a l’encofrat previ.
 • Elaboració de bases per a registres.
 • Muntatge de models de treball en articuladors semiajustables.
 • Col·locació de dents per a proves de bioestètica i funció amb tècniques d’oclusió bi-balancejades.
 • Processat de pròtesis amb sistemes d’injecció i polimerització programada.
 • Remuntatge de laboratori que garanteixi el control dels canvis dimensionals de la resina d’acrílic.
 • Ajustament final incorporant bi-balanceig per a l’estabilització necessària de les pròtesis totals.
 • Lliurament de pròtesis desinfectades i hidratades.
 • Documentació legal necessària.
Destaca per les qualitats físico-químiques del material.

Sistema Deflex

Deflex és un sistema per solucions protètiques removibles que destaca per les qualitats físico-químiques del material, i a la precisió tecnològica de la seva màquina injectora,

Material termo injectable flexible d’alta resistència i memòria elàstica.

Lliure de monòmer.

Pròtesis removibles

Pròtesis removibles

Esquelètics / Removible metàl·lic L’èxit d’aquests tractaments protètics és degut a l’equilibri del seu disseny i a la perfecta elaboració tècnica. El coneixement per part dels nostres tècnics de totes les possibilitats de disseny garanteix en tot moment l’aplicació dels següents elements: Connectors majors rígids, essent el concepte modern de menor cobriment de teixit i […]

Llegir més
Pròtesis fixes

Pròtesis fixes

Metall-ceràmica La realització de pròtesis fixes mitjançant la fundició d’un aliatge amb metalls tant nobles com no nobles però sempre utilizant aliatges biocompatibles i amb l’anomenat índex CE, recobrint-la amb material ceràmic constitueix una de les tècniques més versàtils i fiables que s’han desenvolupat (Weinsten, Kantz and Weinsten,1962). A l’igual que tots els aliatges, la […]

Llegir més
CAD/CAM

CAD/CAM

JM Pelegrí SL utilitza la tecnologia digital CAD/CAM per al disseny de les diferents especialitats. La integració dels sistemes CAD / CAM en el flux de treball permet aconseguir millors resultats tant en el disseny com en l’acabat. L’escanejat, el software de disseny i el mecanitzat ens permeten elaborar un model 3D personalitzat i posteriorment […]

Llegir més
Ortodòncia

Ortodòncia

A la nostra secció d’ortodòncia realitzem una àmplia varietat d’aparells tant removibles com fixes: Removible activa Removible de retenció Funcional Fixa Elàstica Fèrules (blanquejament, descàrrega, tractament apnea del son, protectors esportius) Aliniadors

Llegir més
Implantologia

Implantologia

Cimentat (Infra i Supra Estructures) Aquesta tècnica ens permet l’obtenció d’un resultat de ferulització de tots els implants sense les dificultats tècniques que suposen rehabilitacions maxil·lars o mandibulars d’una sola peça. Consisteix en la ferulització d’un número d’implants mitjançant la infraestructura permetent al mateix temps que la supraestructura sigui d’un número reduït de peces, i […]

Llegir més
Pròtesis combinada

Pròtesis combinada

Aquest tipus de pròtesi és la que combina les anteriors modalitats de tractaments ja explicats. Una part de les seves pròtesis és la cimentada i és al seu torn la que per sistemes de retenció tipus Telescòpiques o Ancoratges Intra o Extracoronaris, ens ofereix la total estabilitat i retenció de la pròtesi removible que serveix […]

Llegir més
Compliment normatiu Contacti’ns iglésiesassociats
MENU