972 217 450
CAT | ESP | ENG | FRA

El contingut d'aquesta pàgina web està adreçat exclusivament a professionals sanitaris.

Pròtesis fixes

Pròtesis fixes

Metall-ceràmica

La realització de pròtesis fixes mitjançant la fundició d’un aliatge amb metalls tant nobles com no nobles però sempre utilizant aliatges biocompatibles i amb l’anomenat índex CE, recobrint-la amb material ceràmic constitueix una de les tècniques més versàtils i fiables que s’han desenvolupat (Weinsten, Kantz and Weinsten,1962).

A l’igual que tots els aliatges, la seva fundició o fresat es realitza amb maquinària que garanteix el manteniment de les seves propietats físiques i químiques.

Donem la màxima importància al disseny de l’estructura per evitar desprendiments de la ceràmica i acabem aquesta estructura amb les tècniques d’estratificació utilitzant les ceràmiques més avançades del mercat per aconseguir uns resultats òptims tant a nivell estètic com funcional.

Per obtenir resultats que garanteixin la precisió en la seva elaboració es requereixen tècniques totalment protocolitzades i instruments que permetin la magnificació (stereo-microscopi)

La utilització de models individualitzats que permetin l’accés als marges ens garantirà una correcta precisió i una continuïtat en el seu perfil d’emergència, facilitant l’acomodament biològic dels teixits marginals.

La compensació de la mobilitat dels perns d’individualització del model mestre es realitzen en un segon model mestre no individualitzat.

Ceràmica sense metall

Zirconi

Material biocompatible i translúcid tant per la pròtesi fixa tradicional com per la implantològica. Podem realitzar des de peces unitàries i arcades completes. Facetes (inlay-onlay) peces monolítiques, etc.

Tot el nostre zirconi està realitzat amb el sistema CAD-CAM i acabat amb ceràmica estratificada.

Ceràmica sense metall

Disilicat de liti

Innovador sistema de ceràmica sense metall que cobreix tota la gamma d’indicacions de restauracions de ceràmica des de carilles fins a corones i ponts. Alta resistència i gran estètica. Tècnica d’injecció o CAD-CAM.

Pròtesis removibles

Pròtesis removibles

Esquelètics / Removible metàl·lic L’èxit d’aquests tractaments protètics és degut a l’equilibri del seu disseny i a la perfecta elaboració tècnica. El coneixement per part dels nostres tècnics de totes les possibilitats de disseny garanteix en tot moment l’aplicació dels següents elements: Connectors majors rígids, essent el concepte modern de menor cobriment de teixit i […]

Llegir més
Pròtesis fixes

Pròtesis fixes

Metall-ceràmica La realització de pròtesis fixes mitjançant la fundició d’un aliatge amb metalls tant nobles com no nobles però sempre utilizant aliatges biocompatibles i amb l’anomenat índex CE, recobrint-la amb material ceràmic constitueix una de les tècniques més versàtils i fiables que s’han desenvolupat (Weinsten, Kantz and Weinsten,1962). A l’igual que tots els aliatges, la […]

Llegir més
CAD/CAM

CAD/CAM

JM Pelegrí SL utilitza la tecnologia digital CAD/CAM per al disseny de les diferents especialitats. La integració dels sistemes CAD / CAM en el flux de treball permet aconseguir millors resultats tant en el disseny com en l’acabat. L’escanejat, el software de disseny i el mecanitzat ens permeten elaborar un model 3D personalitzat i posteriorment […]

Llegir més
Ortodòncia

Ortodòncia

A la nostra secció d’ortodòncia realitzem una àmplia varietat d’aparells tant removibles com fixes: Removible activa Removible de retenció Funcional Fixa Elàstica Fèrules (blanquejament, descàrrega, tractament apnea del son, protectors esportius) Aliniadors

Llegir més
Implantologia

Implantologia

Cimentat (Infra i Supra Estructures) Aquesta tècnica ens permet l’obtenció d’un resultat de ferulització de tots els implants sense les dificultats tècniques que suposen rehabilitacions maxil·lars o mandibulars d’una sola peça. Consisteix en la ferulització d’un número d’implants mitjançant la infraestructura permetent al mateix temps que la supraestructura sigui d’un número reduït de peces, i […]

Llegir més
Pròtesis combinada

Pròtesis combinada

Aquest tipus de pròtesi és la que combina les anteriors modalitats de tractaments ja explicats. Una part de les seves pròtesis és la cimentada i és al seu torn la que per sistemes de retenció tipus Telescòpiques o Ancoratges Intra o Extracoronaris, ens ofereix la total estabilitat i retenció de la pròtesi removible que serveix […]

Llegir més
Compliment normatiu Contacti’ns iglésiesassociats
MENU