972 217 450
CAT | ESP | ENG | FRA

El contingut d'aquesta pàgina web està adreçat exclusivament a professionals sanitaris.

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), JM PELEGRI SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’ exigència de l’ article 10 de l’esmentada Llei, JM PELEGRI SL informa de les dades següents:

REPRESENTANT LEGAL  JM PELEGRI SL
NIFB17098948  
DOMINI  www.jmpelegri.es
ADREÇA POSTALCL SARDEÑA N 17 BAIXOS,17007 GIRONA( GIRONA)  
ADREÇA ELECTRÒNICA  pelegri@copdec.es
TELÈFONS972217450  

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pellloc web de JM PELEGRI SL confereix la condició d’usuari.

El lloc web de JM PELEGRI SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Política d’ enllaços i exempcions de responsabilitat

JM PELEGRI SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització,  o, en cas de tenir-lo, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent.

S’entendrà que JM PELEGRI SL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’ accés als mateixos, o s’ hagués declarat l’existència de la lesió, i JM PELEGRI SL conegués la corresponent resolució,  perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que JM PELEGRI SL apliqui en virtut d’ acords voluntaris i d’ altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

JM PELEGRI SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, JM PELEGRI SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

JM PELEGRI SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

JM PELEGRI SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes d’ ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JM PELEGRI SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JM PELEGRI SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JM PELEGRI SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de JM PELEGRI SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’ usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic evam.jmpelegri@gmail.com. Així mateix, JM PELEGRI SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

JM PELEGRI SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. JM PELEGRI SL té el seudomicili a GIRONA, Espanya.

Compliment normatiu Contacti’ns iglésiesassociats
MENU