972 217 450
CAT | ESP | ENG | FRA

El contingut d'aquesta pàgina web està adreçat exclusivament a professionals sanitaris.

Compromís de qualitat

JM Pelegrí SL treballa de forma constant per la qualitat, el servei, la prevenció de riscos laborals i amb atenció al medi ambient.

Sempre hem volgut estar en l’avantguarda de totes les noves tècniques existents per –després d’un període d’experimentació– poder oferir-les als nostres clients amb total seguretat, essent per a ells un laboratori integral que dóna solució a totes les seves necessitats.

La qualitat final del producte és resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció amb la millora contínua durant tot el cicle d’elaboració del producte.

Aquesta ideologia sobre la qualitat ens ha motivat per obtenir el certificat ISO 9001:2008 des de l’any 1998 i de Medi Ambient ISO 14001:2004 des de l’any 2002, tots dos a través de l’empresa certificada Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), sent el nostre laboratori uns dels pocs que disposen del certificat ISO 9001:2008 per a totes les seves especialitats i possiblement l’únic certificat ISO 14001:2004 en qualitat Medi Ambiental.

Compliment normatiu

El nostre laboratori, com a fabricant de productes sanitaris a mida, compleix amb els requisits marcats en l’Art. 5 i l’annex I del R.D. 1591/2009 que li són d’aplicació, amb la llicència sanitària número FMD005CAT, atorgada per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A nivell de tractament de dades de caràcter personal, des de 2004 realitzem les actuacions necessàries per a assegurar el compliment de la legislació aplicable, havent inscrit els fitxers amb dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

El nostre laboratori compleix totes les normatives tant municipals com comunitàries i estatals.

Compliment normatiu Contacti’ns iglésiesassociats
MENU