972 217 450
CAT | ESP | ENG | FRA

El contingut d'aquesta pàgina web està adreçat exclusivament a professionals sanitaris.

Compromís de qualitat

JM Pelegrí SL treballa de forma constant per la qualitat, el servei, la prevenció de riscos laborals i amb atenció al medi ambient.

Sempre hem volgut estar en l’avantguarda de totes les noves tècniques existents per –després d’un període d’experimentació– poder oferir-les als nostres clients amb total seguretat, essent per a ells un laboratori integral que dóna solució a totes les seves necessitats.

La qualitat final del producte és resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció amb la millora contínua durant tot el cicle d’elaboració del producte.

Aquesta ideologia sobre la qualitat ens ha motivat per obtenir el certificat ISO 9001 des de l’any 1998 i de Medi Ambient ISO 14001 des de l’any 2002, tots dos a través de l’empresa certificada Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), sent el nostre laboratori uns dels pocs que disposen del certificat ISO 9001:2015 per a totes les seves especialitats i possiblement l’únic certificat ISO 14001:2015 en qualitat Medi Ambiental.

 

 

 

Compliment normatiu

El nostre laboratori, com a fabricant de productes sanitaris a mida, compleix amb els requisits marcats en l’Art. 5 i l’annex I del R.D. 1591/2009 que li són d’aplicació, amb la llicència sanitària número FMD005CAT, atorgada per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A nivell de tractament de dades de caràcter personal, des de 2004 realitzem les actuacions necessàries per a assegurar el compliment de la legislació aplicable, havent inscrit els fitxers amb dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

El nostre laboratori compleix totes les normatives tant municipals com comunitàries i estatals.

Compliment normatiu Contacti’ns iglésiesassociats
Left Menu Icon
MENU